Nasza firma działa na rynku usług od 2006 roku. Specjalizujemy się głównie w wykonywaniu instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz w automatyce przemysłowej.  Nasze możliwości, poparte doświadczeniem w tych branżach są bardzo szerokie. Realizacje zleceń dla każdego Klienta są w zasięgu naszych możliwości. Wykonujemy zadania w oparciu o gotowe projekty jak również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  Zatrudniamy wyspecjalizowanych pracowników na każdym szczeblu. 

Zapewniamy im profesjonalne narzędzia pracy oraz kładziemy nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych.  To nam pozwala na kompleksową realizację wszelkich prac, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, poprzez realizację i  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Poddajemy wnikliwej analizie każde zapytanie ofertowe przed udzieleniem odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się w dalszej części z naszą szczegółową ofertą oraz pozostałymi informacjami.

Zapraszamy do współpracy.